FlyTriple-V

Eigenaar walter voss

 

De eigenaar van de twee volgende sites, VFRFlights.nl en Privatepilots.nl benoemt de heer Walter Voss / FlyTriple-V malafide, maar hij zal waarschijnlijk zichzelf bedoelen. Het goede nieuws is dat de heer Franciscus (Frans) Veldman (eigenaar van VFRFlights.nl en Privatepilots.nl) naast de verschillende kort gedingen in oktober 2014 ook de laatste stap, namelijk de arbitrage in Rotterdam verloren heeft. 


FlyTriple-V (eigendom van Walter Voss) is gedurende de twee jaar dat het traject duurde iedere keer in het gelijk gesteld. Hiermee is juridisch de zaak afgesloten, maar de heer Franciscus (Frans) Veldman blijft anno 2015/2016 via het medium internet Fly Triple-V zwart maken. Als ondernemer moet ik mijzelf hiervoor verdedigen, want ik laat het niet toe dat de heer Frans Veldman op deze manier mijn onderneming beschadigt. Toekomstige en huidige FlyTriple-V klanten kunnen een verkeerde indruk krijgen, terwijl er eigenlijk niets aan de hand is.


Het geheel begon in het voorjaar van 2012 toen ik (Walter Voss) met de heer Franciscus (Frans) Veldman, de eigenaar van de PH-VZV, een huur/koopcontract had afgesloten. De intentie was om het toestel eerst te huren tot dat de financiering rond zou zijn, zodat FlyTriple-V uiteindelijk het toestel kon kopen. Hiermee was de basis gelegd voor een win-win situatie voor beide partijen. 

In juli 2013 was het eindelijk zover, de financiering was gereed, zodat FlyTriple-V de PH-VZV kon kopen. De heer Frans Veldman was ingelicht en betrokken bij het opzetten van de akte. Het aankoopbedrag had ik alvast bij de notaris geparkeerd tot dat het resultaat m.b.t. de aankoopinspectie van de PH-VZV bekend zou zijn. Er waren twee inspecties in het contract opgenomen, de eerste voordat ik het toestel zou gebruiken voor verhuur, omdat ik nog niet verantwoordelijk was voor het onderhoud en een tweede keer net voor de aankoop van het toestel, want ik had het onderhoud niet in eigen beheer gehad. Ik vind het dan ook heel frappant, dat de heer Fr
ans Veldman op zijn eigen site hiervan geen melding maakt, maar wel vermeldt dat ik (Walter Voss) als toekomstig eigenaar, de aankoop aan mijn laars zou hebben gelapt. 


Uit de tweede inspectie is gebleken dat er sprake was van meerdere mankementen, onder andere corrosie. Een derde partij, dus niet mijn eigen onderhoudsbedrijf, heeft toen het onderzoek uitgevoerd. Bewust, zodat ik (Walter Voss) niet het verwijt zou kunnen krijgen dat ik mijn eigen vlees zou keuren. Gezien de kosten die verbonden zijn bij het verwijderen van de corrosie heeft FlyTriple-V aan de heer Frans Veldman gevraagd om de reparatiekosten(+/- 15.000 euro) in mindering te brengen op het aankoopbedrag of het euvel zelf te verhelpen. De heer Frans Veldman was het met deze constatering niet eens en ging dan ook niet akkoord met mijn voorstel, waardoor FTV de aankoop heeft moeten afblazen. De heer Veldman heeft na alle rechtszaken de prijs van zijn toestel alsnog verlaagd en de PH-VZV aan een andere geïnteresseerde verkocht, dus achteraf gezien had ik (Walter Voss) het toch goed ingeschat. De heer Frans Veldman heeft uiteindelijk via e-mail aangegeven een contra expertise te laten uitvoeren, maar tot op heden heb ik deze nog nooit mogen ontvangen. Het enige wat mijn advocaat van de heer Frans Veldman heeft gekregen is een rapport van zijn eigen onderhoudsbedrijf. Dit is je eigen vlees keuren!


De heer Frans Veldman geeft in zijn eigen interpretatie van deze affaire aan, dat hij gelijk met zijn advocaat een bodemprocedure heeft gestart. Ten eerste is het een arbitrage en ten tweede is dit onjuist, want dit vond later plaats. De heer Frans Veldman eigenaar van Privatepilots.nl & VFRFlights.nl besloot in augustus 2013 om mij alsnog via een kort geding te dwingen de PH-VZV te kopen. Dit kort geding heeft de heer Frans Veldman destijds verloren, waardoor hij uiteindelijk besloten heeft om mij (Walter Voss), dus ook FlyTriple-V, via het medium Internet te beschadigen. In één van zijn e-mails die ik in mijn bezit heb, gaat de heer Frans Veldman prat op het feit, dat het hem al een keer eerder is gelukt om iemand anders kapot te maken. Gezien het feit dat er sprake is van laster en smaad, heb ik (Walter Voss) destijds besloten om bij de politie aangifte te doen en een kort geding tegen de heer Frans Veldman aan te spannen. De eerste keer heeft de rechter mij in het gelijk gesteld, maar de tweede keer helaas niet. Internet is blijkbaar een grijs gebied, dat moeilijk te bewijzen valt.


Toen zijn poging via het Internet niet bleek te lukken is de heer Frans Veldman met behulp van zijn advocaat alsnog een bodemprocedure tegen FlyTriple-V opgestart. Mijn advocaat heeft de heer Frans Veldman moeten informeren dat het om een Arbitrage ging, hetgeen heel wat anders is. Dit geeft aan hoe het met het waarheidsgehalte van de heer Frans Veldman gesteld is. De ingeleverde stukken waren een exacte kopie van hetgeen in augustus 2013 al een keer bij een kort geding was gebruikt. Inmiddels heeft de Arbitrage plaats gevonden en heeft FlyTriple-V deze in oktober 2014 gewonnen.


Wat betreft het onderhoud aan de PH-VZV is de heer Frans Veldman hiervoor verantwoordelijk geweest, zoals in het huurcontract is vermeld. Ik had dan ook op geen enkele manier hierover zeggenschap, behalve het aankaarten van de mankementen. Voor het onderhoud betaalde FlyTriple-V een vast bedrag voor ieder uur dat er op de PH-VZV werd gevlogen. 

Ter afsluiting wil ik (Walter Voss) de lezers nog mee geven dat vanaf 30 juni 2014 alle Cessna’s in de wereld moeten voldoen aan een nieuw SID programma met als thema corrosie. De toestellen moeten een grondige controle hebben ondergaan en voldoen aan de eisen van het programma, anders worden ze niet goed gekeurd. 

Bij de heer Frans Veldman kunt u alleen zijn eigen documenten inzien, zodat het lijkt of het recht aan zijn kant staat, maar bij FTV bent u van harte welkom om op aanvraag alle documenten in te zien. Hierdoor wordt het duidelijk dat een verhaal twee kanten heeft en dat in oktober 2014 FlyTriple-V via de arbitrage wederom in het gelijk is gesteld.

Met vriendelijke groet,

Walter Voss